O ansamblu
Jernej Ko?evar
Marko Ko?evar
 
 

Prav tako kot Jernej prihaja s Prevorja. Je glasbenik z glasbeno izobrazbo, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in podiplomski študent doktorskega študija na fakulteti za elektrotehniko in ra?unalništvo v Mariboru.

Glasba ga spremlja že od malih nog ob poslušanju razli?nih zvrsti glasbe, predvsem pa narodnozabavne glasbe in glasbenih legend kot so Avseniki, Miheli?i in Slaki. Zanimivo je, da ga najprej ni veselil klarinet in bi lahko rekli, da je nanj za?el igrati bolj po naklju?ju, predvsem zaradi brata, ki je že prej igral harmoniko in pa tudi zaradi doma?ih, ki so rekli; «bosta lahko skupaj igrala». Sploh na podeželju je bila, in je še tudi danes, namre? navada igranja le klarineta in harmonike. S?asoma pa je ta instrument vzljubil in sprejel sodelovanje z ansamblom Vaški veseljaki ter kasneje z ansamblom Francija Zemeta. ?lan ansambla Luba Užmaha je postal v za?etku leta 2007, poleg igranja na klarinet pa igra še saksofon, bariton in kitaro.


Poleg hobija, kot je glasba, tudi rad potuje in se ukvarja z razli?nimi športi. Je tudi trener borilnih veš?in (Tajski boks in K-1), v tekmovalnem ?asu pa je dosegel tudi nekaj odmevnih rezultatov na tem podro?ju.

  ..........................................................................................................................................

  

 

 
 
 
Domov oansamblu galerija kontakt logo