O ansamblu
Jernej Ko?evar
Marko Ko?evar
 
 

Ansambel Luba Umaha iz okolice marja pri Jelah in entjurja se glasbeno udejstvuje e od leta 1997 in je poznan predvsem po igranjih na porokah oz. ohcetih, obletnicah in ostalih zaklju?nih drubah.

 

Ustanovitelj ansambla je Lubo Umah, po katerem ima ansambel tudi ime. Kot harmonikar je Lubo e pred tem mnogo let igral po porokah in obletnicah, seveda brez ozvo?enja, najve?krat pa mu je prisko?il na pomo? kaken klarinetist, pa tudi basist. ?asi so se spreminjali in tako je v letu 1997 nastal ansambel. Zasedba se je tekom ?asa nekoliko spreminjala, zadnjih let pa deluje ansambel pod zasedbo kakrna je predstavljena na tej spletni strani. Vsi ?lani lahko pritrdimo, da se je ansambel izoblikoval v ve?stransko glasbeno podobo, saj v taknem sestavu igramo, seveda poleg nepogreljivih zabavnih ritmov, narodnozabavno glasbo v stilu kvinteta in tudi v obliki tria s pevskim duetom.

Prednost naega ansambla je, da igramo tako kvintet Avsenikovo glasbo, kot trio glasbo s fratoner'co. Igramo tako 3 zvrsti glasbe in sicer:

- TRIO Z DIATONI?NO HARMONIKO (ALI FRAJTONER'CO) z ve?glasnim petjem (moki in enski vokal), kjer pride v ospredje glasba legendarnih Slakov, Franca Miheli?a, Modrijanov, Gadov, Fantov z vseh vetrov itd.

- ORIGINAL KVINTET GLASBA S TROBENTO IN KLARINETOM, kjer pride do izraza predvsem Avsenikova glasba, tirih kova?ev, Alpski kvintet pa tudi zimzelene melodije Hrvakega Zagorja ;)

- POPULARNA ZABAVNA GLASBA, s slovenskimi, hrvako-dalmatinskimi in anglekimi zabavnimi ritmi.


Veliko dodano vrednost ansamblu doprinese tudi pester izbor humorja, s katerim popestrimo naa igranja in brez katerega bi bili sobotni ve?eri in ostale zabave brez tevilnih nasmejanih, radostnih obrazov.
Prav za slavja (abrahame) in ohceti smo sicer "specializirani", saj ohcet od jutra do no?no-jutranjih ur vodimo po najbolj znanih (starejih) obi?ajih (poslovilna pesem pri eninu, klicanje neveste, slovo od neveste, pomo? pri rangi, nagovori, solo plesi, Sv. maa in spoved enina ter neveste, metanje opka, podvezica, polno?no vodenje ob torti, zdravice, ske?i in e mnogo drugega), prilagojena glasba in program za prednovoletna igranja, ter mnogo ostalih humoristi?nih vlokov ter igric, kajti s samo glasbo je dandanes teko zadovoljiti iroko mnoico ljudi.

Prepoznavni smo torej po odli?nem vzduju, show programu ter po hudomunih zabavnih igrah, vicih, s katerimi drimo drubo po konci vso no?. Gremo tudi med ljudi (npr. s harmoniko, baritonom in klarinetom), da zapojemo, tako kot so to neko?, ko so slavja imeli e doma (na suho brez ozvo?enja). Za dodatno vzduje poskrbi tudi Light show (laserji in megla). Sicer pa je vse stvar dogovora in sledimo tudi eljam mladoporo?encev oziroma slavljencev. Cena je odvisna od tega ali se muzikantje pridruimo mladoporo?encema in svatom e zjutraj ali tekom dneva ali pa igramo le zve?er in naprej do jutranjih ur - dokler so ljudje. Tekom dneva je lahko zasedba tudi manja (npr. harmonika, bariton in klarinet).

Ansambel deluje z namenom zabavati ljudi, narediti dobro zabavo, nuditi irok izbor glasbe in programa, torej, da so ljudje, gostje kolikor se le da zadovoljni. Tako je ciljano delovanje ansambla predvsem narediti dobro zabavo, feto, ne pa toliko snemati v studiu in sodelovati na taknih in druga?nih festivalih. Medijsko tako res nismo izpostavljeni, saj igramo in zabavamo ljudi, zato med ljudmi po Kozjanskem kroi posre?en rek: "Umahi znajo z ljudmi, kjer so pilal', je e zmeri bl'a feta in ?aga!" :)


Poslanstvo in vizija ansambla - zadovoljiti ?im iri krog ljudi - se najve?krat izrazita skozi nao misel, katere se dandanes marsikateri glasbenik pomanjkljivo zaveda:

Kdor igra za ljudi, mora biti po srcu najprej ?lovek, ele na drugo mesto stopi beseda muzikant

Naj ivijo ohceti, veselje in odli?ne drube!

S prijaznimi pozdravi,

?lani ansambla Umah :)

 

 

 
 
 
Domov oansamblu galerija kontakt logo